Текущи новини

Дата на публикуване:04.07.2022г.

На вниманието на седмокласниците и техните родители

Ръководство за онлайн кандидатстване на седмокласниците

Дата на публикуване:01.07.2022г.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Какво е важно да се знае при подаване на документите за участие в приема на ученици след VII клас?

Дата на публикуване:28.06.2022г.
Дата на публикуване:26.05.2022г.

Регионално управление на образованието - Враца - институционално и с лице към хората

Дата на публикуване:23.05.2022г.

Поздравителен адрес от Лорета Колева - началник на РУО - Враца, по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Дата на публикуване:23.05.2022г.

Поздравително слово от акад. Николай Денков- Министър на образованието и науката, по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Дата на публикуване:23.05.2022г.

Поздравителен адрес от "Комисия по образованието и науката в Народното събрание на Република България", по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Дата на публикуване:19.04.2022г.

Ред и процедура за насочване за обучение в VІІІ клас за учебната 2022/2023 г. на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Дата на публикуване:05.04.2022г.

Информация предназначена за децата и учениците, търсещи и получили закрила

Дата на публикуване:08.03.2022г.

Безплатни телефонни линни за оказване на психологическа подкрепа във връзка с военните действия в Украйна

Брой страници: 2